Sanayi Mühendislik
KURUMSAL
SANAYİ MÜHENDİSLİK - Mühendislik Tasarımı, Mesleki Denetim & Danışmanlık Hizmetlerinde Standartlara Uygun 40 Yıllık Deneyim

Planlama ve tasarım mühendisi seçimi bir yatırımcının karşı karşıya kaldığı en önemli kararlardan biridir. Seçim süreci danışmanlık verecek kurumun; beceri, deneyim ve güvenirliğinin değerlendirilmesine dayalı olarak ele alınmalıdır.

SMT “Sanayi Mühendislik”
olarak teknik üstünlüğümüz; bir tesiste sadece kullanılan malzemelerin değil aynı zamanda mühendislik ve uygulamanın da Avrupa standartlarına uyumluluğunu benimseyen felsefemize dayanmaktadır. Bu amaçla, ulusal/yerel kurallara ek olarak, çalışmalarımız IEC-HD-EN standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Elektrik tesisatına ait 2D ve 3D çizimleri, AG/OG devre elemanları ve sistemlere ilişkin harmonik bazlı hesaplamalar, genel ve acil durum aydınlatma hesapları bu kurallara uygun olarak yapılmaktadır.

SMT “Sanayi Mühendislik” temel olarak elektrik mühendisliği konusunda danışmanlık yapmak üzere 1984 yılında M.Levent Dirlik tarafından kurulmuştur. SMT kuruluşundan günümüze kadar Türkiye, Rusya, Libya, Kazakistan, Gürcistan, İran, Irak gibi pek çok ülkede önemli endüstriyel, ofis, konut ve otel gibi yapıların elektrik mühendisliği hizmetlerini gerçekleştirmiştir.

SMT “Sanayi Mühendislik”
yüksek hizmet kalitesi, problemlere karşı çözüm sunma becerisi ve konsept yaratma yeteneği ile elektrik mühendisliği tasarımı ve danışmanlık alanlarında güçlü bir konuma sahiptir. Sunduğumuz çalışmalar, iyi mühendisliğin bir bilim olmanın ötesinde,aynı zamanda bir sanat olduğu görüşünü doğrulamaktadır.
Copyright © Sanayi Mühendislik - 2017.